Titulek
Články a úvahy
 
Pavel Kuneš
Fejeton
zveřejněno v Katolickém týdeníku č. 23/2017
 
Začínáme s letními návštěvami památek. Zámků, kostelů, hradů máme mnoho, ale srovnávat se s Itálií není možné. Tam památky první třídy potkáte na každém kroku. Není třeba se divit, neměli husitské bouře ani třicetiletou válku. Nenapadlo je mrzačit sochy nebo náhrobky nemilovaných lidí aspoň useknutím nosu nebo brady jako u nás.
 
Nejvíce tam mají paláců a chrámů renesančních nebo barokních. Byla to tak silná období, že si všechno, i předrománské nebo gotické stavby přizpůsobovala svému pojetí evangelia. Žasnete nad architektovými vizemi i nad bohatostí výzdoby. Kostely stavěli pro stovky nebo dokonce pro tisíce věřících návštěvníků. Pro všechny bylo dost vzduchu, takže tam mohli strávit celé hodiny plné posvátného konání s vůní kadidelnic. Dozvuky cítíte ještě v počtu nedělních mší, za dopoledne je jich všude několik. Chybějí jen stovky a tisíce věřících. Změnily se na desítky, nejvýše stovky.
 
Kdysi měli obyvatelé měst i venkova v kostelích jedinou možnost společných setkání. Renesanční stavitelé se tomu přizpůsobili, kostely zvětšili a pozlatili. Těžko je dnes můžeme opět zmenšit, ale požadavky dneška se netýkají jen velikosti kostelních prostor. Hřích i odpuštění, nalezení Božího řádu, naděje i důvěra v budoucnost a řešení evangelia, se týkají člověka i dneska. Často je skrýváme v balicím papíru z baroka a pohled na obal nám stačí. Všemožně se bráníme změnám, odvažujeme se kritizovat papeže Františka a tak nezbývá, než obnovovat staré zvyky. Ty ovšem byly účinné pouze za starodávna, v Itálii jako v Čechách.
 
Takže vás nepřekvapí, ale pouze zamrzí, když se vyšplháte na poutní místo tříkilometrovým schodištěm, a oni vám zavřou kostel před nosem. Odjakživa byl kostel zavřen od 12.30 do 15.30. Na holém kopci, ve vedru to nevypadá na službu člověku. Italština, jako většina jazyků, užívá pro kostel i církev stejné slovo. Takže vyháněný spolupoutník suše, bohužel trefně, poznamenal: Tak my chceme do kostela (církve) a kostel (církev) nás vyhání. Pouze s mírnými změnami je to u nás podobné jako v Itálii.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!