Titulek
O s t a t n í
 
Beseda s profesorem Janem Sokolem
 
Profesor Jan Sokol, bývalý ministr školství a přední český filosof, přijal pozvání Pavla Kuneše a v pátek 9. listopadu 2012 přednesl pro nás přednášku s prostým názvem Evropa. Sešli jsme se v pěkně vyzdobené zasedací místnosti Městského úřadu v Klecanech. Přednášku uvedl místní pěvecký sbor Klenota, který potěšil všechny přítomné a navodil velmi příjemnou atmosféru.
 
Evropa má svoje specifika, nejen z hlediska jejího historického vývoje, ale také z pohledu kulturního a společenského. Pan profesor hovořil o různých příčinách současné situace v Evropě. Velmi poutavě vysvětlil příčiny a souvislosti nynějších problémů v Evropě. Překvapivě názor filozofa doplnil ekonomickými údaji. Zároveň nás zaujal svým optimismem do budoucnosti. Mluvil velmi srozumitelně pro všechny posluchače, starší i mladé. Všichni poslouchali s velkým zaujetím.
 
Po dalším vystoupení Klenoty byla dlouhá a zajímavá diskuse, která potvrdila, že posluchači rozumí postojům prof. Sokola a přijímají jeho stanoviska.
 
Naděje, že Evropa bude místo pro všechny i v budoucnosti, v nás ještě dlouho zůstane.
 
Děkujeme, pane profesore.
Lenka Váchová
 
F1 F2
F3
F4 F5

 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!