Titulek
O s t a t n í
 
Přehled 2012
 
Měli jsme šest křtů dětí
Pokřtěny byly děti: Benedikt Tejkl z Vodochod v březnu, Marek Richter z Prahy v dubnu, Luděk Hnilička z Řeže v květnu, Julie Heřmanová z Prahy v září, Adéla Petruželková z Prahy v říjnu, Vojtěch Veselý ze Sedlce v prosinci.
 
Šest dětí bylo u nás poprvé u svatého přijímání.
 
Konalo se zde 1. srpna poslední rozloučení s bývalým starostou panem Zdeňkem Malíkem, který se velmi zasloužil o stavební úpravy kostela.
 
V kostele jsme také vzpomněli výročí svatby Marie a Rudolfa Tesárkových, kterou zde měli před čtyřiceti lety. Patřili k zakládajícím členům skupiíny Poutníci. Dnes mají pět dětí a řadu vnoučat.
 
Osmdesáté narozeniny v kostele oslavila zasloužilá klecanská učitelka paní Jiřina Koktanová. Zazpívala jí k tomu i Klenota.
 
Práce v kostele a kolem něj:
Dvou větších úklidů kostela - jarního (16. 3.) a podzimně zimního (1. 12.) se zúčastnilo dvacet dospělých a čtyři děti. Pracovalo se také kolem kostela s hrabáním listí a trháním břečťanu. Na jaře nám také pomohli klecanští skauti. Velmi nám pomohli při sekání trávy a odvážení listí pracovníci města.
Milan, profesionální pečovatel o stromy-stromolezec ořezal 27. 11. stopadesátiletý buk, který rostl vedle kostela a z něhož se při prvním sněhu měsíc před tím odlomila ohromná větev. Aby nedošlo k nějakému úrazu, souhlasili ekologové s úpravou stromu do nynější podoby. Děkujeme mu za to, byla to velmi nesnadná práce.
 
Po nedělních mších se v chladných měsících odcházíme ohřát na faru. Aby nám v kostele nebyla taková zima, obstarali nám Sabina a Luděk flísové přikrývky. V teplejších měsících jsme se pohybovali po farním dvoře s možností zapinkat si na stole vzadu pod střechou. Nový pingpongový stůl měl jisté nedostatky a s reklamacemi nám pomohl Pavel (nikoli farář). Děti se mohou houpat na velké houpačce. Ta už potřebovala generální opravu. Opravil a opatřil ji novou barvou dávný farník Alan Vinš. V osmdesátých letech ji pro děti sám vyrobil.
 
Hmatové knížky
Simona, která se stará během mše s ostatními maminkami o děti, uskutečnila na faře 19. 11. odpoledne s výrobou hmatových knížek pro nevidomé děti. Hemžení dětí a dospělých zachytil televizní štáb ČT. V pořadu Pomáhejme si je uvidíme někdy po Vánocích.
 
Kromě pravidelných bohoslužeb byl kostel dějištěm kulturních akcí:
Konaly se zde - za spolupráce s kulturní komisí města - dva koncerty Vinohradského symfonického orchestru: k výročí konce 2. světové války (8. 5.) a ke Dni boje za svobodu a demokracii 17. 11.
Při Noci kostelů 1. 6. se četlo z farní Pamětní knihy, zpíval soubor Klenota a dětský sbor zdibské školy a přítomní besedovali s farářem Pavlem Kunešem.
Nosticovo kvarteto vystoupilo 30. 9. - k oslavě svátku sv. Václava.
Při vzpomínce na 505. výročí povýšení Klecan na město, která se konala 13. 10., byla u vstupu do kostela umístěna výstava o historii Klecan a pro děti hrála loutkářka paní Molčíková historii o svatém Václavu.
O Přemyslu Pitterovi nám přišel vyprávět Miroslav Matouš, narozený v roce 1921, kazatel CČHS, básník, spisovatel (číst podrobněji).
Besedu s křesťanským filosofem Janem Sokolem (číst podrobněji) jsme pro velkou zimu přenesli z kostela do zasedací místnosti Městského úřadu.
Tradiční Vánoční hru o narození Ježíška od Blanky Laurychové, sehráli 1. 12. klecanští ochotníci doprovázení souborem Lakomé barky.
21. 12. byla při adventním koncertu Klenoty zahájena výstava betlémů vyrobených dětmi z pátých tříd klecanské školy.
Na svátek Narození Páně 25. 12. byla v kostele koncertně provedena Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Ozdobou kostela byla od 30. listopadu velká borovice černá původně rostoucí vedle sochy sv. Václava před kostelem.
Jsme rádi, že můžeme klecanským sousedům tak trochu vypomoci. Zatím totiž není ve městě větší sál pro skutečně kulturní akce.
 
A nakonec farní výlety a pobyty:
Na Levý Hradec do kostela sv. Klimenta jsme putovali 16. 6.
Od 30. 6. do 7. 7. pobývala 38členná skupina farníků v Perninku v Krušných horách. Farní pobyt organizovala Jarka.
Další pěší pouť byla 30. 9. ke kapličce sv. Václava v Řeži. Je to letos 66 let, co byla postavena.
Poslední farní výlet byl 29. 12. do karlštejnského muzea betlémů. Jeli jsme tam vlakem.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!