Titulek
O s t a t n í
 
Varhanní koncert
Z iniciativy o. s. Humbuk a klecanské fary se v neděli 27. října v našem kostele Nanebevzetí P. Marie uskutečnil koncert skladatele a aktivního umělce Varhana Orchestroviče Bauera.
Vyslechli jsme ukázky z klasiků a hlavně ze skladeb i improvizací tohoto umělce. Jeho spontánní projev dovedl rozehrát snad všechny rejstříky varhan, až byli i stálí návštěvníci kostela překvapeni, jakými různými barvami tónů tento královský nástroj oplývá, a co  dokáže, když je v moci člověka, který odvážně a bez projevu úzkosti umí vlastní emoce přenést na posluchače! Snad nejvíc působivá byla poslední skladba, která také  vyvolala velký potlesk.
Tímto koncertem jsme v předvečer státního svátku důstojně oslavili připomínku vzniku Československé republiky. 28. říjen, svátek, který prošel zákazem za války i snahou následujícího režimu, aby byl vymazán z myslí občanů, když byl označen Dnem znárodnění... I proto je důležité si jej připomínat, znamená kus našich národních dějin, ale i porobu, s níž se mnozí z nás postupně pragmaticky smířili. Nezapomínejme, že svoboda se lehce pozbývá a těžce znovu dobude zpět. Dnes už si mladí lidé ani neuvědomují, že konat koncert v kostele a navíc i pod patronací farnosti bylo v poměrně nedávné době zcela nemožnou věcí! Važme si proto toho, že jsme zde mohli prožít kus radosti z bezprostředního poslechu krásné hudby, darované z čistého srdce tohoto nevšedního umělce.
Milada Vorlová

 
Poznámka: Částku 2000 korun z dobrovolného vstupného jsme poslali obecně prospěšné společnosti SIRIRI, podporující výstavbu škol a nemocnic ve Středoafrické republice. V ní působí řadu let karmelitánská misie. Jeden rok tam strávil náš kamarád lékař Marcel Drlík. Napsal o tom knížku Český lékař v srdci Afriky, kterou si lze vypůjčiti na faře.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!