Titulek
O s t a t n í
 
Ocenění Zdeny Lomové
Začátkem března 2014 vyzvalo Pastorační středisko, aby farnosti navrhli nějakého laika k ocenění. Iniciativa Arcibiskupství mě velmi příjemně překvapila. Navrhl jsem Zdenu Lomovou (1940). Ve zdůvodnění jsem napsal:
 
Z kádrových důvodů po základní škole ve 14 letech musela nastoupit rovnou do práce. Později skládala maturitu při zaměstnání. Soukromě se naučila těsnopis až k nejvyššímu stupni, ke komorní zkoušce. Nemohla pracovat v parlamentu kvůli emigrovavšímu bratrovi. Nejdříve pracovala ve fakturaci, poté byla 40 let stenografkou v redakci Svobodného slova. V kostele sv. Ignáce v Praze se stala zakládající členkou souboru Poutníci (1968). Pro ně opisovala a překládala především z němčiny rytmické písně. Petr Eben na její slova složil Truvérskou mši. Pod jejím vedením bylo rozmnoženo několik zpěvníčků, které především její prací byly distribuovány žadatelům po celých Čechách i na Moravu. Byla členkou tamní farní rady, její zápisy z jednání v letech 1967-68 jsou k nahlédnutí. V letech 1968–1970 vyučovala pravidelně předškolní děti náboženství v kostele Srdce Páně na Vinohradech. Podílela se s mnohými dalšími manuálně i organizačně při generálních opravách klecanské fary i kostela v letech 1972-1976. Nadále tyto objekty (celkem 5) udržovala při životě. Za totality překládala a samizdatově rozmnožovala knížky Hanse Künga, Karla Rahnera, Willy Hoffsümmera a dalších teologů. Po roce 1989 psala a organizovala farní časopis, Echo z Klecan. V letech 1994–1998 byla zvolena zástupkyní starosty v Klecanech.
Od roku 2000 do 2007 pečovala o faru a kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích, starala se o administrativu farnosti. Redigovala farní měsíčník Svatováclavská vinice. Nakrmila v každé době každého bezdomovce, který zazvonil u dveří, denně i několik.
Od roku 2011 pečuje opět o kostel i faru v Klecanech.
 
K mému překvapení byla Zdena Lomová skutečně vybrána a spolu s 20 dalšími z celé arcidiecéze převzala 4. června t.r. diplomové ocenění z rukou pana kard. Duky.
 
Ocenění Zdeny Lomové
Karlínský farář Miroslav Cúth pořídil tuto fotografii. Zleva: Pavel, Alena Jelénková, Marie Hošková, Ivana Špírková, Vojtěch Pecka, Jiří Litoš a Jana Šafusová. (Maryška, Vojta a Jirka jsou členové skupiny Poutníci.)
Pavel Kuneš
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!