Titulek
O s t a t n í
 
Noc kostelů Noc kostelů - Klecany  
17:30 - 18:45 Komentovaná prohlídka věže kostela
Původní hodinový stroj věžních hodin. Stopy tří stavebních slohů ve věži. Zavěšení zvonu Václav. Výhled z věžního okna. Provádět budou klecanští skauti.
19:00 - 19:15 Malý varhanní koncert
Barbora Veselá, posluchačka Pražské konzervatoře, hraje Fantasii in F J. F. Sweelincka a Sonátu D. Scarlattiho.
19:15 - 19:45 Seznamte se s našimi varhanami
Prohlídka nástroje s krátkým výkladem Barbory Veselé!
19:45 - 20:30 Pásmo o JUDr. Jiřím Hejdovi
JUDr. Jiří Hejda, politický vězeň odsouzený v procesu s Miladou Horákovou před 65 lety, přední národohospodář, publicista, spisovatel. (Zatím vyšlo: Žil jsem zbytečně, Útěk, Sonety.)
Výběr ze Sonetů přednese herečka Eva Stanislavová. V předělech uslyšíte ze záznamu Sonety Lukáše Matouška pro violoncello a klavír. Skladba je inspirovná pohnutým životním osudem skladatelova dědečka JUDr. Jiřího Hejdy.
20:30 - 21:00 Koncert klecanského pěveckého souboru Klenota
Řídí sbormistryně Marcela Sládková.
21:00   Proč se zabývat Biblí, když je tolik nových, zajímavějších knih?
Pan farář Pavel Kuneš se pokusí odpovědět i na další vaše otázky.
 
Ježíšova křížová cesta – justiční vraždy padesátých let
Inspirovali jsme se křížovou cestou sochaře Karla Stádníka v Praze na Lhotce a umístili jsme v našem kostele panely, popisující justiční vraždy a trápení Milady Horákové a lidí odsouzených v procesu s ní. Spolu s touto jedinou popravenou ženou v celém tzv. socialistickém táboře byl odsouzen i JUDr. Jiří Hejda.
 

 
Zpráva o klecanské Noci kostelů 2015
Začátkem června jsme se za náš kostel zúčastnili setkání na pražském arcibiskupství, při němž se hodnotila letošní Noc kostelů. Je to akce, která původně vznikla v Rakousku, ale rozšířila se po Evropě, takže se už několik let pořádá také v České republice. Bylo zajímavé slyšet přítomné členy farních společenství – nejen katolických, ale i evangelických a dalších – jaké to letos v pátek 29. května v jejich kostelích a sborech bylo. V Praze a středních Čechách přišlo do 282 kostelů 107 tisíc lidí. Pochopitelně, že pražské kostely neměly o návštěvníky nouzi. Počty tam šly do tisíců. V pražském okolí byly počty skromnější. Všem pořadatelům srdečně poděkoval pan kardinál Dominik Duka.
V našem kostele Nanebevzetí Panny Marie jsme přivítali přes stovku dospělých a dětí. Jako loni je čekal výstup na kostelní věž s komentovanou prohlídkou. Provázelo je sedm skautů ze skautského střediska Havran, vedených Adamem Šebkem. Byli jsme moc rádi, že si tuto informační a ochrannou službu vzali na starosti.
Po krátkém varhanním koncertu, při němž účinkovala Barbora Veselá, studentka Pražské konzervatoře, bylo možno vystoupit na kůr a prohlédnout si varhany z roku 1892 s odborným výkladem varhanice o jejich funkci. Této možnosti využilo mnoho zájemců.
Následovalo pásmo o dr. Jiřím Hejdovi, jednom z odsouzených v procesu s Miladou Horákovou. Od tohoto politického procesu uplynulo letos v červnu 65 let. Potomci J. Hejdy nám pro Noc kostelů laskavě zapůjčili do kostela výstavku sestavenou z materiálů a fotografií tehdejší doby nazvanou Ježíšova křížová cesta – justiční vraždy padesátých let. A desátý věnec sonetů ze sbírky básní, které J. Hejda složil bez tužky a papíru ve vězení, přednesl jeho vnuk Šimon Matoušek, Eva Stanislavová a Hana Kostrhunová. Pořad provázela hudba jeho druhého vnuka Lukáše Matouška.
Jako vždy se při slavnostních příležitostech všichni těšíme na vystoupení klecanského pěveckého sboru Klenota (sbormistryně Marcela Sládková). Také tentokrát jsme nebyli zklamáni. Ženy a dívky „vyhlížející lahodně“, jak by řekl Marcel Chládek a jak se Klenota doufejme neurazí, přednesly výběr písní ze svého repertoáru. Na flétnu je provázela Gabriela Matoušková a na perkuse Martin Kučera. Na závěr vystoupení nás Klenota naučila zpívat kánon Ilji Hurníka Vyjde duha.
Návštěvníkům jsme nabídli natištěné poznámky, náš společný pokus o předcházení úzkostem a starostem. V závěrečné besedě s Pavlem Kunešem a MUDr. Hanou Skalovou se probíralo toto téma, vlastně péče o duši. Zbytek návštěvníků se rozcházel ve 23 hodin.
zl
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!