Titulek
O s t a t n í
 
Ocenění laiků panem kardinálem
 
Už loni bylo nabídnuto farářům v naší arcidiecézi, aby navrhli k arcibiskupskému ocenění laiky, kteří dlouhodobě a pravidelně dělají něco navíc pro farnost. Využil jsem toho a mezi 28 oceněné se vloni dostala Zdena. Na naší stránce na jiném místě je fotka z tohoto dne.
 
Letos jsem navrhl Simonu. Přestože ji mrzí děkovací pozornosti a nebyla ráda, zveřejňuji, co jsem v červnu 2015 jako zdůvodnění na Arcibiskupství poslal.
 
Ocenění laiků panem kardinálem
 
PaedDr. Simona Pišlová, Dr.
Narození 18. 11. 1956 v Praze, bydlí v Praze. Dvě děti. Učila na ZŠ, pak na pedagogické fakultě v Praze, dnes na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Členka farní (dnes Kostelní) rady v Klecanech. Věnuje se dlouhodobě kostelním dětem. Každou neděli po kázání pro děti (v době kázání pro dospělé) pro ně má připravený program. Už dva roky např. každé dítě si odnáší vylisovanou zatavenou rostlinu jako list do herbáře. Na výletech a společných dovolených se velmi stará o děti (ranní rozcvička, hry, kvízy apod.). Organizuje zimní pobyty pro farníky na horách, v létě pro děti pořádá týdenní výtvarné kurzy. Vytváří hmatové knížky pro nevidomé děti a zapojuje kostelní děti do jejich výroby. Zúčastnily se s nimi několika soutěží i mezinárodních, a pokud nedostaly cenu, vždycky byly ceněny pro nápaditost a dokonalé provedení. Vymyslela a uskutečnila se všemi přítomnými dětmi program při několika vikariátních poutích (vikariát IV. pražský).
 
Letošní slavnostní ocenění se konalo na svátek sv. Anežky večer a potkalo 9 laiků. Slavnost byla mnohem krásněji organizována než vloni. Jako loni ji tam doprovázelo několik přizvaných, jak dokládá fotka.
 
Jsem rád, že k oceněním dochází a musíme toho využívat. Možná se to bude konat i příští rok, navrhněte mi další osoby. Bez záruky ovšem, že budou vybrány.
Pavel Kuneš
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!