Titulek
O s t a t n í
 
Kardinál Marx vybízí k boji proti antisemitismu v Německu
 
Berlín. „Křesťané a Židé se od sebe již nikdy více neodloučí,“ řekl kardinál Reinhard Marx na prvním společném sympóziu Německé biskupské konference a německé Konference ortodoxních rabínů v Berlíně.
 
Arcibiskup Mnichova a Freisingu vyjádřil znepokojení nad novými projevy antisemitismu. Zejména jej překvapila neobeznámenost s tímto fenoménem v církvi.
 
Podle kardinála Marxe je zapotřebí mluvit o otázkách antisemitismu v seminářích a při formaci katechetů. „Bez židovské tradice Starého zákona bychom nemohli pochopit Ježíše. Je to zřejmá věc naší vlastní víry, která některým ještě zcela nedošla,“ řekl německý kardinál, který nazval antisemitismus „útokem na nás všechny“ a vyjádřil znepokojení nad ideologií lidí, „kteří nepřijímají žádné rady, angažují se v konspiračních teoriích a snadno nacházejí místo pro hloupá antisemitská hesla“. Kardinál Marx vybídl k větší sociální angažovanosti a větší jednotě společnosti.
 
Předseda Centrální židovské rady v Německu Josef Schuster uvedl, že nedávné události v Halle, kde sedmadvacetiletý neonacista při pokusu vtrhnout do synagogy zastřelil dva lidi, vyvolaly v židovské komunitě velké znepokojení. Ze strany německé Konference ortodoxních rabínů vyšel také apel na lepší výchovu společnosti a pobídka, aby se antisemitismus přestal bagatelizovat.
 
A konečně premiér spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet vybídl, aby se náboženská tematika vrátila do veřejného prostoru. „Pokud již nebudeme mluvit o náboženství – počínaje předškolním věkem – nebudou náboženské symboly v budoucnu srozumitelné a debata o náboženství se stane ještě obtížnější“.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!