Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Papež přijal delegaci Italského sportovního svazu
 
Papež 11. 5. 2019 přijal v Klementiském sále Apoštolského paláce delegaci Italského sportovního svazu (Centro Sportivo Italiano) u příležitosti 75. výročí založení této organizace, která má milion dvě stě tisíc členů. Byla založena Italskou katolickou akcí v roce 1944, působí při farnostech a oratořích a slouží především mládeži.
 
„Velká lekce, kterou dává sport, nám pomáhá vyrovnávat se s každodenní námahou ve studiu, práci i mezilidských vztazích, a spočívá v tom, že zábava je možná jen v rámci velmi přesných pravidel. Pokud se např. v kopané nerespektuje postavení mimo hru anebo se ve slalomu vynechá jedna branka, neexistuje soupeření, ale jen individuální a chaotická činnost. Soupeřením se učíte, že pravidla jsou pro soužití podstatná; štěstí nespočívá v nevázanosti, nýbrž ve věrném sledování cílů; a učíte se také, že není možné cítit se svobodným tehdy, když neexistují meze, nýbrž tehdy, když v rámci daných mezí vydáváte ze sebe maximum. Musíme být pány svých mezí a nikoli jejich otroky.“
 
Takovéto horizonty nabízí sport a odrážejí se ostatně i ve statutech vašeho svazu, pokračoval Svatý otec. Sport činí lidi lepšími a usnadňuje kulturu dialogu a setkání v úctě.
 
„Boj se soupeři ve sportovních zápasech je vždycky »setkáním« a nikoli »střetem«. Ačkoli je totiž lepší vyhrát, v jistém smyslu vyhrávají obě strany, a takový svět si přejeme a chceme vytvářet, aby na základě zdravé soutěživosti byl v soupeři vždycky spatřován přítel a bratr.“
 
Toto je jádro křesťanského pojetí člověka, které je základem vaší sportovní činnosti. Pouze na tomto základě budeme moci dosáhnout krásných a vznešených ideálů, řekl mimo jiné papež František na setkání s delegací členů Italského sportovního svazu, které v závěru své promluvy neopomněl pobídnout, aby se za něho modlili.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!