Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Videoposelství papeže Františka a Antonia Guterrese
 
Vatikán. Papeže Františka dnes 20. 12. 2019 navštívil Antonio Guterres, generální tajemník Organizace Spojených národů. Oba představitelé zveřejnili společné videoposelství, jehož papežskou část přinášíme v plném znění:
 
„Je krásné, že se toto naše setkání uskutečňuje ve dnech, které nás vedou k Vánocům. Jsou to dny, ve kterých se naše oči obracejí k nebi, abychom Bohu svěřili lidi a situace, které máme nejvíce na srdci. V tomto pohledu poznáváme, že jsme dětmi jediného Otce a bratry.
Děkujeme za veškeré dobro, které je ve světě, za mnohé lidi, kteří nezištně pracují pro druhé, za toho, kdo vydává svůj život ve službě, i toho, kdo se nevzdává a buduje lidštější a spravedlivější společnost. Víme, že nemůžeme spasit sami sebe.
Nemůžeme a nesmíme se otáčet na druhou stranu, když před sebou máme nespravedlnost, nerovnost, pohoršující hlad a chudobu ve světě, umírající děti, které nemají vodu, jídlo a potřebnou lékařskou péči.
Nemůžeme se odvracet od jakéhokoli typu zneužívání těch nejmenších a všichni společně musíme tuto metlu potírat.
Nemůžeme zavírat oči před mnohými našimi bratry, kteří kvůli konfliktům a násilí, bídě či klimatickým změnám opouštějí své země a vydávají se vstříc leckdy smutnému osudu.
Nemůže nám být lhostejné, že se pošlapává a vykořisťuje lidská důstojnost, že se útočí na lidský život, jak na ten dosud nenarozený tak na ten, který potřebuje léčbu.
Nemůžeme a nesmíme se se odvracet, když věřící rozličných vyznání trpí v různých částech světa pronásledováním. Je donebevolající, když se náboženství užívá k rozněcování nenávisti, k útlaku, extrémismu a slepému fanatismu, nucenému exilu a marginalizaci.
Boží spravedlnosti se ovšem dovolávají rovněž závody ve zbrojení a opětovném jaderném vyzbrojování. Je nemorální nejenom užití, ale také již vlastnictví atomových zbraní, které mají natolik zkázonosný dopad, že již pouhé nebezpečí náhodného incidentu je pro lidstvo temnou hrozbou.
Nezůstáváme neteční k četným válkám, které se nadále vedou a jejichž obětí jsou mnozí nevinní lidé.
Důvěra v dialog mezi lidmi a národy, v multilateralismus a úlohu mezinárodních organizací, v diplomacii jako nástroj porozumění a shody, je při utváření pokojného světa nepostradatelná.
Rozpoznejme v sobě navzájem členy jediného lidstva a pečujme o naši zemi, která nám z pokolení na pokolení byla Bohem svěřena, abychom ji obdělávali a ponechali v dědictví svým dětem. Je naléhavé a nezbytné, abychom se zavázali ke snížení znečišťujících emisí a k integrální ekologii. Učiňme něco dříve, než bude příliš pozdě!
Naslouchejme hlasu mnoha mladých lidí, kteří nám pomáhají, abychom si uvědomili, co se dnes ve světě děje, a žádají nás, abychom společně, a nikoli osamoceně, zasévali a budovali mír, lidštější a spravedlivější společnost.¨
Vánoce nám ve své ryzí prostotě připomínají, že to, co má skutečně v životě cenu, je láska“.

 
Zdůrazňuje Petrův nástupce ve společném videoposelství s generálním tajemníkem OSN, ve kterém se zrcadlí rovněž obsah jejich dnešního rozhovoru. Podle tiskového sdělení Svatého stolce se týkal míru ve světě, uskutečňování cílů udržitelného rozvoje, krize multilateralismu, migrace a obchodování s lidmi, klimatických změn a odzbrojení. Při audienci se mluvilo také o některých válečných konfliktech, sociální nestabilnosti a vážných humanitárních krizích.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!