Titulek
Z činnosti papeže Františka
výtah z www.radiovaticana.cz
 
Prof. Zamagni: Jak zastavit endemický růst nerovnosti?

 
Vatikán. Papež František chce napomoci k vytyčení cesty, která by vedla k obnově společnosti a hospodářství. Současný ekonomický systém přestal být funkční a potřebuje nová pravidla. Poukazuje na to předseda Papežské akademie sociálních věd v kontextu probíhajícího mezinárodního setkání „Františkova ekonomika“.
 
Dva tisíce mladých ekonomů a podnikatelů z celého světa, kteří se účastní online konference moderované z Assisi, hovoří nejen o finančnictví, ale také o etice práce, umělé inteligenci a dalších tématech. „Je to bezprecedentní akce organizovaná církví, která naznačuje, že je zapotřebí globálních změn v hospodářské a společenské sféře,“ říká Vatikánskému rozhlasu prof. Stefano Zamagni.
 
„Jako první věc je nutné změnit pravidla fungování trhů, protože bez nových zásad se stávají džunglí, v níž nutně vyhrává nejsilnější. Ovšem v posledku dokonce i nejsilnější, je-li ponechán sám sobě, je odsouzen k zániku. Dále je nutné postavit se endemickému a systémovému nárůstu nerovností. Nelze zavírat oči před ekonomickým mechanismem, který zvětšuje všeobecný blahobyt, ale zároveň prohlubuje propast mezi sociálními skupinami a národy. A do třetice, musíme převrátit dosavadní vazbu mezi demokracií a trhem, totiž mezi hospodářstvím a politikou. Všichni dnes vědí, že politika slouží ekonomice. Jak v minulosti psali ekonomové jako Adam Smith, John Stuart Mill a Antonio Genovesi, hospodářství musí sloužit politice a nikoli obráceně.“
 
Profesor Zamagni připomíná, že digitální revoluce a globalizace způsobily koncentraci hospodářsko-finanční vlády, která destabilizuje trhy samé a vytváří silné nerovnosti. „Kromě toho je třeba dodat, že udržitelný rozvoj, o kterém všichni mluví, se nemůže vztahovat pouze k fenoménu znečištění životního prostředí, ale musí především brát ohled na centrální roli člověka. Jinými slovy nepostačuje udržitelný energetický, hospodářský a sociální rozvoj, ale je potřeba vrátit náležitou pozornost udržitelnému antropologickému rozvoji,“ zdůrazňuje předseda Papežské akademie sociálních věd.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!