Titulek
Kostel Mše sv. X
Odkazy
Občasník Echo z klecanské fary
Články a úvahy
Kulturní a společenské aktivity
Z činnosti papeže Františka
Kánony klecanského kostela
O www.kostel-Klecany.cz
Kontakty
www.FarnostOdolenaVoda.cz
Oficiální web města Klecany
Novinky, aktuality, zprávy
 • Úklid kostela nebude v sobotu 16. září, ale až v sobotu 23. září 2017, protože oprava nebude dokončena v tomto týdnu, ale až v příštím.
   
 • Po prázdninách se pomalu vracíme k obvyklým pořádkům Přátel klecanského kostela (PKK). Nedělní mešní setkávání jsou celoročně stejně: 9.30 hod. Od října (poprvé ve čtvrtek 5. 10.) začnou čtvrteční mše s delším biblickým čtením. Konají se na faře od 17.30 do 19 hodin. Každé druhé úterý v měsíci se scházíme na faře k problémům biblickým, otázkám víry, církvi ve světě i kostelnímu provozu. Začátek ve 20 hodin, končíme ve 21.30 hodin. Všechna ostatní mimořádná setkání a sdělení včas ohlašujeme na tomto místě.
   
 • Pozvání na zářijové koncerty v klecanském kostele
  V pátek 22. září od 18 hodin pořádá pěvecký soubor Klenota, vedený sbormistryní Marcelou Sládkovou, slavnostní koncert k desátému výročí zahájení své činnosti.
  Na den svatého Václava 28. září od 17 hodin vystoupí v kostele soubor Ars Cameralis z Prahy, pod vedením Doc. MgA. Lukáše Matouška. Na programu je hudba vrcholného středověku – od doby Karla IV. do renesančního období.
  Na oba krásné a zajímavé koncerty vás zveme.
   
 • Abychom Ježíše poznali doopravdy, je zapotřebí modlitby, adorace a uznání, že jsme hříšníci – kázal papež František 20. října 2016 při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Zdůraznil přitom, že znalost katechismu nestačí k niternému poznání Kristova tajemství.
   
 • Rozhovor při kázání
  U nás v kostele může při kázání každý přispět k porozumění biblického textu otázkou nebo svou zkušeností. Není to neobvyklé, píše se o tom ve dvou vatikánských dokumentech.
  1. 11. 1973 uveřejnila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Direktář pro mše s dětmi (Pueros Baptizatos per le Messe dei fanciulli) - viz Acta Apostolicae Sedis 66 (1974), str. 44.
  48. In omnibus Missis cum pueris magnum momentum homiliae tribuendum est, qua verbum Dei explanatur. Homilia pueris destinata interdum in dialogum cum iis transibit, nisi praeferatur, ut in silentio auscultent.
  48. Ve všech mších s dětmi je třeba věnovat velkou pozornost homilii, kterou se vysvětluje Boží slovo. Homilie určená dětem má mnohdy probíhat v dialogu s nimi, pokud není potřeba, aby naslouchaly v tichu.

  15. 8. 1997 byla tato možnost rozšířena pro kázání pro dospělé v Instrukci k některým otázkám ohledně možností laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími, kterou vydalo společně osm (!) vatikánských kongregací - viz Sekretariát ČBK 2001.
  V článku 3 o homilii, § 3: Celebrující služebník (kněz) může někdy při homilii obezřetně využít pro objasnění možnosti dialogu, kterým však nikoho nepověřuje povinností kázat.
  Tuto instrukci schválil papež sv. Jan Pavel II. a nařídil její zveřejnění 13. 8. 1997.
   
 • Starší zprávy.
Historie kostela
Původně ze 14. století. Pobořen za třicetileté války. V letech 1748-1749 dostal barokní podobu. Roku 1892 přestavěn architektem Janem Vejrychem v novorenesančním slohu. Poslední generální oprava a elektrifikace kostela proběhla v roce 1973. Vnitřní úprava z roku 1978. Oltář tvoří blok starohorní břidlice z klecanského lomu, který býval největším lomem ve středních Čechách. V presbytáři závěsný art protis od Běly Korčákové - Madona v rajské zahradě (1981). Po stranách tapiserie jsou reliefní novodobé kopie soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Xaverského, zachovaných z barokního oltáře, které byly, jako mnoho jiných v posledních desetiletích, ukradeny. Okradeny o výzdobu jsou také oba postranní rokokové oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise.
Chcete-li dostávat na svůj e-mail upozornění na změnu obsahu těchto www-stránek,
pošlete, prosím, požadavek na e-mailovou adresu
webmaster@kostel-Klecany.cz.
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!