Titulek
Novinky, aktuality, zprávy
 
Rok 2021
 
Vánoce v Klecanech 2021
 
24.12. Štědrý den
14.00 hod. zpívání koled na náměstí a návštěva betlémů v kostele
15.00 hod. „půlnoční“ mše se zpěvem koled
25.12. Narození Páně (Hod Boží vánoční)
9.30 hod. mše se zpěvem koled
15.00–18.00 návštěva betlémů v kostele
26.12. neděle – sv.Štěpána - Svaté rodiny
9.30 hod. mše se zpěvem koled
(Odstraněno: 29. 12. 2021)
 
V sobotu 20. 11. bude setkání mládeže pražské arcidiecéze u salesiánů v Kobylisích. Začátek je v 9.30, konec má být po mši, která začne v 16.30. Vhodné pro kluky i holky od 12 let do 25 let, oblečení obvyklé pro výlet. V poledne bude občerstvení. Po dobrých zkušenostech z těchto setkání doporučuji všem, kdo mají ruce a nohy, jsou v uvedených mezích a nejsou ten den už angažováni někde jinde. Pavel
(Odstraněno: 21. 11. 2021)
 
Ve středu 10. 11. 2021 se nekoná podvečerní mše na faře.
(Odstraněno: 14. 11. 2021)
 
Žáby na prameni
Často si vzpomínám na latinské přísloví „Nepřísahej na slova učitele!“ Naslouchej mu, a samostatně přemýšlej! A právě o tohle teď čtenáře žádám.
Mezi našimi pohádkami jedna vypráví o dvou králových rádcích, kteří přišli na způsob, jak převzít vládu v zemi, aby rozhojnili své bohatství a moc. Postupně se jim to podařilo. Vzájemně se podporovali a ochraňovali, a jejich moc a bohatství rostlo. Nakonec získali takový vliv, že se král stal zcela bezmocným. Nepamatuji se, jak se podařilo je odhalit a potrestat, ale konec pohádky byl šťastný.
Oba naši vrcholní představitelé se chovají jako rádcové v oné pohádce. Je to možné, protože Ústava nepočítala s tím, že by se na nejvyšší místa mohli dostat bezcharakterní lidé. Prezident podněcuje jedny proti druhým a posmívá se zákonům. Premiér postupně obsadil rozhodující místa ve státní správě lidmi, kteří jsou pro něho ochotni udělat cokoliv. Snadno lze dokázat, že není většího lháře než on. Aby získal hlasy, použije důvěrné „Čau, lidi“, a blahosklonně, jako Haškova paní kněžna, přidá důchodcům (nikoli z vlastních peněz) na přilepšenou.
Jistě to pro vás, milí PKK, není nic nového. Přesto, pokud by někdo měl pochybnosti, neměli bychom volit ani pana Okamuru nebo komunisty, neboť oni drželi Andreje Babiše u moci.
Buďte zdrávi. Pavel Kuneš
(Odstraněno: 10. 10. 2021)
 
Příprava na volby ne čtyřicetidenní, ale čtyřletá
V minulém čísle Katolického týdeníku (36/2021) byla výzva jednoho aktivního týmu k modlitbám za blížící se volby. Bez modlitby se neobejdeme. Modlitba nám dává možnost uklidnit se a nahlédnout svůj život z Božího hlediska. Proto se modlím rád.
Svatý Benedikt výzvu k modlitbě spojil s výzvou k práci. Modli se a pracuj. Každý jsme dostali od nebeského Otce to základní, co k životu potřebujeme. Nesmím tyto dary nechat ležet ladem, jako v Ježíšově podobenství ten člověk, který dostal jednu hřivnu. Jak napsal klasik: Pán Bůh mě postavil do světa a zamával mi. Čeká, že budu jeho dary užívat a pracovat s nimi. Mezi ně patří i dar soudnosti a rozumu.
Zanedlouho budou volby. Protože jsem sledoval celé 4 roky činnost politických stran a jejich představitelů, už vím, kdo lže a kdo říká, co mu slina na jazyk přinese. Kdo se chová arogantně, kdo podbízivě a kdo věcně. Vím, kdo všechny překřikuje, a přitom mluví o demokracii. Nemusím se dívat na předvolební debaty. Ostatně všechny předvolební debaty ztrácejí svůj smysl, jestliže např. pan premiér je neukázněný a neschopný obyčejné lidské slušnosti.
V jednom časopise bylo napsáno, že „příliš mnoho lidí je prostě hloupých“. Nesouhlasím s tím. Lidé nejsou hloupí, jen se někdy chovají hloupě. Aniž by uvažovali. Řadíme se přece ke druhu homo sapiens (lat. rozumný, moudrý, zkoumající, mající zdravý názor a úsudek). Pán Bůh počítá s využíváním jeho darů. Potom budou zvoleni ti, za které se nebudeme muset stydět.
Pavel Kuneš
(Odstraněno: 7. 10. 2021)
 
Pohroma i naděje
Když jsem ve čtvrtek 24. 6. pozdě večer seděl u počítače, začaly mi vyskakovat zprávy o tornádu na jižní Moravě. Byly tak nepochopitelné, že jsem je bral jako žert nějakého vtipálka. Jenže titulky se hromadily, tak jsem znejistěl a zapnul televizi. Je zbytečné znovu připomínat spoušť, kterou jsem uviděl a kterou všichni máme v paměti. A která potom ráno, za světla vypadala ještě hůře. Jako bojiště v Sýrii. Máme dosud před očima zbořené a rozlámané střechy i zdi, i převrácená auta. Jen si domýšlíme mrtvé, zraněné a rozbité lidské osudy, které k té zkáze patří.
Jsme zdrceni. Cítíme s postiženými. Zvedla se vlna ohromné solidarity. Opisujeme si čísla bankovních účtů, abychom mohli přispět postiženým. Je to obdivuhodné, a taky je to příslib, že se najdou pomocné ruce v případě potřeby i pro nás. Překvapilo mě, že z lidí, které jsem potkal, mně už nikdo nevysvětloval, že kdyby existoval Pán Bůh, nemohlo by se nic takového stát. Naopak všichni mluvili o lidské troufalosti, s jakou si počínáme na Zemi a s jakou bezmyšlenkovitostí obklopujeme zeměkouli dalšími družicemi a dalším budoucím odpadem. Tak se zdá, že množící se překvapení, která nám příroda připravuje, pomalu, ale jistě obrací pozornost k lidské činnosti na Zemi a ve vesmíru. Nemůžeme rozhodovat o tom, kdo má právo žít v lese a kdo na poli, ani beztrestně poroučet potokům, kudy mají téci. Nejspíše nám nezbyde než upustit také od choutek ovládnout i prostor nad námi.
Do celonárodního zděšení a solidarity připadnul pohřeb Libuše Šafránkové. Řečníci na pohřbech vždycky nechávají stranou životní maléry a nedostatky, ale přece jsem byl překvapen obdivem, s jakým o ní mluvili její kolegové i kolegyně. Když jsem si pustil její pohřeb na www. ČT 24, slyšel jsem, že byla zosobněním krásy, jemnosti a něžnosti. Že probouzela to lepší v každém z nás a povzbuzovala nás ke vzájemnému sblížení. A že to bylo proto, že byla taková nejen na filmovém plátně, ale i ve skutečnosti.
Podle popularity, které po desetiletí požívala, se očekával pohřební obřad v nějaké veliké síni v centru Prahy. Kostel sv. Anežky je malý a nesnadno dostupný. Bylo to tak podle jejího přání, protože tam posledních 30 let pravidelně chodila.
Bankovní účty pro finanční pomoc:
Diecézní charita Brno: 42 11 325 188 / 6800 v.s. 2002
Člověk v tísni: 71 32 71 329 / 0300
Český červený kříž: 333999 / 2700 var.s. 2101
(Odstraněno: 18. 8. 2021)
 
Pro účastníky farní dovolené důležité sdělení:
Každá osoba starší 6 let musí mít potvrzení o testu, očkování nebo prodělání nemoci covid. Děkujeme a těšíme se brzy na setkání na Moravě. Sraz 3. 7. 2021 během dne.
(Odstraněno: 18. 8. 2021)
 
Farní dovolená 2021
Nikdo nevíme dne ani hodiny, přesto je potřeba počítat s budoucností. Tak to už vloni udělala Jarka, a objednala letošní společný dovolenkový týden dokonce v Růži nebeské (Rosa coeli). V naději, že nám to situace dovolí, se můžete ode dneška u ní přihlašovat.  Pavel Kuneš
 
Tento rok pojedeme strávit jeden prázdninový týden do města Dolní Kounice v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji.
Termín dovolené od 3.7. do 10.7.2021
Objekt pension ROSA COELI, Růžová 26, 664 64 Dolní Kounice
Odkazy
   www stránky města Dolní Kounice
   www stránky penzionu ROSA COELI
Vše potřebné k pobytu najdete na výše uvedených odkazech. Vzhledem k situaci nemůžeme ještě s úplnou jistotou sdělit, zda se dovolená uskuteční. Doufáme ale, že ano. Prosím tedy o přihlášky na tel.: 737 413 918 nebo mail: JarkaKredbova@seznam.cz. Těšíme se velmi.
(Odstraněno: 18. 8. 2021)
 
     Noc kostelů Noc kostelů - Klecany
(Odstraněno: 30. 5. 2021)
 
Za Janem Sokolem
Zemřel filosof Jan Sokol, při vzpomínce mám slzy v očích. K Vánocům nám psal, jak byl minulý rok vlastně neslušně pěkný: jeho paní Františka Sokolová byla nemocná a on hůře chodil, na svět ale přišla jejich tři pravnoučata… Takový přístup k životu byl pro Sokola typický. Často jsem přemýšlel, při akademickém výkladu i v obyčejných životních rozhodnutích, jak by to Sokol viděl, jak by se asi zachoval. Hlavně to nepiš moc dlouhé, domlouval by mi. Měl vždy na paměti své čtenáře. Obdivoval Komenského, protože dokázal složité věci vysvětlit způsobem, že jim rozuměly i děti. Sokol nepsal pro děti, ale byl přesvědčen, že jednoduchost a přesnost v myšlení a artikulaci jsou základem vzájemného porozumění. V rozhovorech říkával, že vedle psaní chce své studenty učit číst. Občas za to sklidil posměch.
Co myslel čtením, jsem pochopil, když se naše fakulta na jaře stěhovala a vyklízeli jsme knihovnu z jeho pracovny. Celou stěnu knih jsme vytřídili během hodiny a půl: a) pár knih domů - k těm bych se ještě rád vrátil; b) tyto knihy do knihovny - ty by měli studenti číst; c) některé vyhodit - ty za moc nestojí. Šlo to rychle, protože každou z těch knížek (včetně kategorie „c“) Sokol skutečně četl. Pár knih k výuce jsem dostal darem. Jsou v nich jemně tužkou na okrajích připsané glosy, přesně tak, jak doporučoval studentům dělat konspekty.
Občas se mě někdo zeptá: jsi z Fakulty humanitních studií (FHS) z Fakulty Honzy Sokola? Je v tom trochu jízlivosti, ale zároveň blízkosti. Některým učitelům je to trochu nepříjemné, ale na druhou stranu je to velmi milé. Jan Sokol spolu se Zdeňkem Pincem fakultu založili. Sokolovy knihy jsou původně skripta psaná k přednáškám: Malá filosofie člověka, Člověk jako osoba, Člověk a náboženství, Moc, peníze, právo, Etika a život. Stále v podstatě jde o tři Kantovy otázky: Co mohu vědět? Co mám dělat? V co mohu doufat? Porozumět otázce, co je člověk, znamená pro Sokola porozumět institucím lidského soužití. Nejen porozumět, ale aktivně je rozvíjet.
Tuto starost o lepší svět možná někdo zařadí k Havlově „pravdě a lásce“. Sokol měl ostatně Havla ve velké úctě a Havel do sborníku k sedmdesátinám připsal: milý Jene, bylo by dobré, kdybyste byl prezidentem (…) U Sokola má tato starost náboženské vysvětlení. Je to odpověď vedená vděčností za život, údiv z nádhery stvoření a závazek vůči němu. Člověk je jen dočasným správcem přírody, kultury, civilizace a musí se starat o to, aby to s ním neskončilo. Etika dědice dává lidskému životu teprve smysl. Jiný hanlivě-mazlivý název FHS je Fakulta hledající smysl. Možná právě trochu idealistický aktivismus dávající lidskému životu smysl je něčím, co na fakultě spojuje učitele i studenty. Proč to nepřiznat?
V době, kdy se v médiích začaly objevovat první nekrology, přišla mi do e-mailu zpráva z moodle, studentka Jasmína odevzdala úkol: Jan Sokol – Člověk a náboženství. Byl jsem smutný, ale musel jsem se usmát, takhle by to asi Sokol chtěl.
Jan Sokol nás učil rozlišovat mezi všedním a svátečním. Nečekaná smrt člověka je nepochybně výrazným vybočením z běžného života a za normální situace by následovala slavnost pohřbu, společné setkání všech pozůstalých. V této době to bude jistě trochu jiné.
S Pánem Bohem, pane profesore, pokoj Nám milí pozůstalí.
S úctou Ondřej Skripnik
(Odstraněno: 2. 4. 2021)
 
Mše na faře se tuto středu (10. února) nekoná.
(Odstraněno: 2. 4. 2021)
 
Starší zprávy.
 
Ověřit XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!